Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009

Kτητορική επιγραφή νερόμυλου οικογένειας Τσιουρέλα

Ο νερόμυλος της οικογένειας Τσιουρέλα χτίστηκε το 1888 στη θέση προϋπάρχοντος μύλου. Βρίσκεται κάτω από τις βρύσες του χωριού. Tο 1879 ο Τριαντάφυλλος Τσιουρέλας σύμφωνα με πωλητήριο που σώζεται στο αρχείο Δουμπιών αγόρασε τα μερίδια των τριών αδελφών του.
Ο νερόμυλος λειτούργησε μέχρι τη δεκαετία του 1950.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου