Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Ναοί μητρόπολης Αρδαμερίου 1909

Άλλος ένας στατιστικός πίνακας του 1909 που περιέχει τον αριθμό των οικογενειών, των ατόμων, των εκκλησιών, των παρεκκλησιών, των σχολείων κ.τ.λ. των χωριών που ανήκαν στην επισκοπή Αρδαμερίου νυν Ιερισσού, Αγίου Όρους κ Αρδαμερίου 

Παλαιόχωρα, Σανά, Δουμπιά, Αδάμ, Ζαγκλιβέρι, Αρδαμέρι, Περιστερά, Λιβάδι, Ραβνά, Γαλάτιστα, Ρεσιτνίκια, Τοπλίκια, Σιποτνίκια, Καϊτζίκι, Λοζίκι, Στανός. 
Πρώτη στήλη όνομα χωριού, δεύτερη στήλη αριθμός οικογενιειών, τρίτη στήλη πληθυσμός, τέταρτη στήλη αριθμός μουσουλμανικών οικογενειών, πέμπτη στήλη πληθυσμός μουσουλμάνων, έκτη στήλη ναοί σε λειτουργία κ.τ.λ.
 

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ 1828

 ΠΗΓΗ ΓΑΚ