Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1695 (χωριά και φόροι)

΄
Ναχιγιές Σιδηροκαύσια-Sidrekapsi

Σιδηροκαύσια : 7?
Ίσβορος (Στρατονίκη) : 18
Ιερισσός : 13
Γομάτι : 16
Ρεβενίκια (Μεγάλη Παναγία) : 24
Παλαιοχώρι : 9
Βαρβάρα : 6
Μόδι : 6
Στανός : 6
Λιαρίγκοβη (Αρναία) : 26
Χωρούδα : 6
Νεοχώρι (Yeniköy) : 6

Ναχιγιές Παζαρούδας-Παζαργκιάχ-Pazargah
Γαλάτιστα : 58
Βάβδος : 19
Δαδικός : 3
Άγιος Πρόδρομος (Ρεσιτνίκια) : 5
Πολύγυρος : 46
Καλύβια (Ορμύλια) : 5
Νικήτη : 33
Άγ.Νικόλαος : 34
Μεταγγίτσι : 5
Βραστά : 14
Λόκοβη (Ταξιάρχης) : 11
Πραβίτα : 7
Σιποτνίκια : 39
Τοπλίκια : 6
Σανά : 8
Δουμπιά : 11
Ραβνά (Πετροκέρασα) : 46
Αδάμ : 13
Ζαγκλιβέρι : 30
Λιβάδι : 11
Περιστερά : 13
Γερακαρού : 2
Βορένι (Νικομηδινό) : 5
Παζαρούδα : 12
Κοκκαλού : 6
Λοζίκι (Μελισσουργός) : 8
Λιάσκοβα : 1
Κορνοφωλιά : 1
Ναχιγιές Καλαμαριάς
Μεσημέρι : 11
Βασιλικά : 14
Ζουμπάτες (Τρίλοφος) : 10
Επανομή : 11
 Άγιος Μάμας : 9
Πορταριά : 6
Μυριόφυτο (Όλυνθος) : 4
Μαριανά : 5
Κρήνη : 4
Üç Ev  : 4
Γαλαρινός : 5
Πισιώνα : 6
Ματζάριδες (Ραιδεστός) : 1
Κραμπουρνού : 2
Χωνά : 1


πηγή κώδικας 2 Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης
Ο φόρος αντιστοιχεί μάλλον σε καντάρια.
Κάθε καντάρι = 56 κιλά

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 1785Από το αρχείο Δουμπιών