Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009

Οθωμανικό διοριστήριο αγροφύλακα από τον Καϊμακάμη Κασσάνδρας 1903Ο ζαμπιτάς Κασσάνδρας ορίζειΠρος τον εκ Δουμπιών Γεωργάκη Μόσχου Κουτσό.
Δυνάμει ινταχαπίου της κοινότητος Δουμπιών και του ζαπιτά μεμούρη διορίσθης πεκτζής του χωρίου αυτού. Όθεν να προσέχεις πολύ εις το να φυλάττεις το χωρίον από κάθε κακόν γεγονός και να φυλάττεις τα γεννήματα, κι επειδή συ ως πεκτζής θεωρείσαι δύναμις του ζαπιτά, εν ανάγκη να συνεργάζεσαι με τους τσανταρμάδες προς καταδίωξιν ληστών και όσοι ξένοι έρχονται εις το χωρίον σας σύμφωνα με το ιχτιάρ μετζλίσι να εξετάζεις τους τεζκερέδες των και τους υπόπτους ανθρώπους να συλλαμβάνεις και να τους φέρεις υπό συνοδεία ενταύθα και εάν αντιληφθείς κάποιον να κλέβει ζώα ή πράγματα να τον συλλαμβάνεις ή αν δεν δύνασαι μόνος σου να στέλλεις είδησιν εις τους πλησιέστερους ευρισκόμενους ζαπτιέδες, συ δε να επιβλέπεις τους τοιούτους και να φροντίσεις περί της συλλήψεως και εν ενί να προσέχεις περί της ησυχίας του χωρίου, τουναντίον θα είσαι υπεύθυνος, διο σου εδόθη ο παρόν τεζκερέςΠολύγυρος 3 Μαρτίου 1903

Σε παλαιότερες εποχές, πριν τον μεσοπόλεμο, οι αγροφύλακες έπαιζαν σπουδαίο ρόλο στην κοινωνική ζωή του χωριού, αποτελούσαν ένα είδος αστυνόμου της εποχής, φόβος και τρόμος εκείνων των κατοίκων που προέβαιναν σε άνομες πράξεις σχετικά με την καταπάτηση και υπεξαίρεση της περιουσίας των συγχωριανών τους.
Στο αρχείο Δουμπιών σώζεται ένα έγγραφο, σε οθωμανική και ελληνική γραφή, σύμφωνα με το οποίο διορίζεται μπεκτσής Δουμπιών ο Γεωργάκης Κουτσός. Μέσα από το έγγραφο αυτό μπορεί να κανείς να διαπιστώσει τις ευρείες αρμοδιότητες των τότε αγροφυλάκων.
Ο Γεωργάκης Κουτσός (1866-1907) ήταν γιος του Μόσχου Κουτσού και της Μαρίας Διαμαντή. Νυμφεύτηκε τη Μαγδαληνή Κυπαρίσση και απέκτησε τρία γνωστά παιδιά τον Αστέριο (1891-1917), τη Μαρία (1898-1933) η οποία παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Τσιουρέλα και την Αννέτα (1897-1943).
Ο Γεωργάκης σκοτώθηκε κατά λάθος από Τούρκους τσανταρμάδες κατά τη διάρκεια της καταδίωξης του ληστή Καλαμπούκα ο οποίος κρυβόταν στον μύλο του. Θεωρούνταν σημαντικό πρόσωπο του χωριού για τον λόγο αυτό προτάθηκε από τη δημογεροντία για τη θέση του μπεκτζή-αγροφύλακα.


Doumbia karyesinin korucusunun tayin belgesi


A document about the appointment of the village's rural guard

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου