Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

1 Σεπτεμβρίου Αγία Χάιδω Στανού Χαλκιδικής

H Αγία Χάιδω γεννήθηκε στον Στανό της Χαλκιδικής γύρω στο 1800. Ο χρόνος φυγής της από την πατρίδα της εικάζεται πως ήταν το 1821. Συνδέεται μάλλον με τη ζωντανή παράδοση που αναφέρεται παρακάτω. Όταν ήταν σε ηλικία γάμου πέρασε πειρασμό με­γάλο. Τη ζήτησε για γυναίκα του ο γιος του Μαντέμ αγά των Μαντεμοχω­ρίων. Σ’ αυτόν τον πειρα­σμό η Χάιδω ύψωσε το ανάστημά της, Τουρκάλα και οθωμανή δεν θα γινό­ταν. Ήταν ασυμβίβαστη με τον εξισλαμισμό. Αυτό ήταν! Στην άρνησή της ο τύραννος απάντησε με μαρτύριο. Τη φυλάκισε και τη βασάνισε φρικτά. Είμαι Ελληνίδα και χριστιανή, φώναζε.
Οι νεομάρτυρες ήταν το τείχος πάνω στο οποίο ξεσπούσε η μανία των κατακτητών. Αυτοί έβαλαν τα στήθια τους για να σταματήσουν τον αφανισμό του Γένους. Μέχρι σήμερα, έξω από το χωριό, δείχνουν οι Στανιώτες το «Αλώ­νι της Χάιδως». Αυτό ή ήταν κτηματική περιουσία της Αγίας ή και το επι­κρατέστερο, ο τόπος της φυλακίσεως και του βασανισμού της. Τότε ο ιερο­μόναχος εφημέριος του χωριού, με τη βοήθεια των παλληκαριών, κατάφερε να ελευθερώσει την Αγία και να τη φυγαδεύσει μαζί με τη μητέρα της στην Παναγία της Θάσου σε μετόχι της μονής Παντοκράτωρος του Αγίου Όρους.
Στο παντοκρατορικό μετόχι της Καλλιράχης ζούσε με τη μητέρα της υπηρετώντας την εκκλησία που υπήρχε στο μετόχι. Εκεί η Αγία ζούσε αφιε­ρωμένη στο Θεό εν παρθενία και ασκήσει. Αγωνιζόταν καθημερινά με αυστηρή άσκηση και πολύ προσευχή. Όταν πέθανε η μητέρα της, αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στη ζωή της ασκήσεως και της προσευχής, εις τρόπον ώστε να φθάσει να γίνει ένας επίγειος άγγελος. Εξ αιτίας της αγγε­λικής της ζωής αξιώθηκε ουρανίων δωρεών. Ανηρπάγη υπό αγγέλων για δύο μέρες σωματικώς εις τον ουρανόν, όπου είδε τα αθέατα κάλλη του Παραδεί­σου. Όταν επέστρεψε σωματικώς, διηγήθηκε στον ιερομόναχο του μετοχιού Γεράσιμο αυτή τη θαυ­μαστή αρπαγή της υπό των αγγέλων. Το ότι «ανηρπάγη υπό των αγγέλων» ήταν γραμμένο στη φυλλάδα της Αγίας που είχε σταλεί στο Στανό. Το ότι εστάλη πάλι στο Στανό αποδεικνύεται από το χειρόγραφο δωρεών της μονής Παντοκράτορος. Η αρπαγή της υπό των αγγέλων ήταν προαγγελία της εξό­δου της εκ του βίου τούτου; Μάλλον. Υπάρχουν άλλωστε πολλές τέτοιες πε­ριπτώσεις, όταν άγιες ψυχές προγεύονται του Παραδείσου προ της κοιμήσεώς τους.
Το ασθενές της φύσεως, η σκληρά άσκησις κατέβαλαν την υγεία της, αν και ήτο ακόμη νέα. Έτρεχε όμως να συναντήσει οριστικά το νυμφίον της Χρίστον. Τέλος παρέδωσεν την αγίαν και καθαράν ψυχήν της εις τον ζωοδό­την Χρίστον. «Όταν πλησίασε να πεθάνει, είπε να μην την αλλάξουν τα φορέματα που φορούσε, αλλά εκείνοι που παραβρέθηκαν στο θάνατό της, της τα άλλ,αξαν. Και όταν επρόκειτο να την θάψουν, άρχισε να γίνεται σεισμός και βροντές και μια φω­νή είπε πως για να πάψει η θεομηνία αυτή να με βάλετε τα παλιά φορέματα που φορούσα». Και έτσι έγινε, οπότε σταμάτησε εκείνο το κακό που γινότανε και το λείψανό της ευωδίαζε.
Οι άγγελοι την υποδέχθησαν με χαρά εις τον ουρανόν ως συνόμιλόν της. Και οι άνθρωποι στη γη την ετίμων ως αγίαν. Η ευωδία του σκηνώματος της ήταν ακόμη μία ένδειξις της αγιότητός της. Ενταφιάσθηκε στο κοιμητήριο του μετοχιού.
Στη συνείδηση των χριστιανών του Στανού ήταν πάντοτε ζωντανή η μνήμη και η ζωή της Αγίας. Γι’ αυτό και αφιέρωσαν ιερά εικόνα, την οποίαν εναπέθεσαν εντός του ενοριακού ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου. Η εικόνα ιστορήθηκε από την αδελφότητα των Κυριλλαίων εις την Νέαν Σκήτην Αγίου Όρους το 1960. Παριστάνεται η Αγία με την τοπικήν ενδυμασίαν της Χαλ­κιδικής της εποχής εκείνης.
Η Αγία προσφωνείται και σαν νεομάρτυς και οσιομάρτυς και ως νέα οσιο- μάρτυς. Βεβαίως η Αγία δεν υπέστη μαρτυρικόν θάνατον. Όμως και σε βίους άλλων αγίων, οι οποίοι βασανίσθηκαν, βλέπουμε να αποκαλούνται μάρτυρες. Έτσι πιστεύω ότι και η Αγία μπορεί να προσφωνείται μάρτυς. Και μάλιστα νεομάρτυς, αφού μαρτύρησε τον Χριστόν μετά τους χρόνους της αλώσεως.
Τελευταία την Αγία συμπεριέλαβε στο βιβλίο του «Νεομάρτυ- ρες» ο καθηγητής Απ. Γλαβίνας στο κεφάλαιο τέσσερις γυναίκες νεομάρτυρες: Αγία Ακυλίνα, Αγία Κυράνα, Αγία Ελένη, Αγία Χάιδω.
Από του έτους 1988 με απόφαση του Σεβ. Μητροπολίτου κυρού Νικοδήμου ορίσθηκε η 1η Σεπτεμβρίου ως η ημέρα μνήμης και εορτασμού της Αγίας. Δε γνωρί­ζουμε την ακριβή ημερομηνία της κοιμήσεώς της. Γι’ αυτό ορίσθηκε η 1η Σεπτεμβρίου κατά την οποία εορτάζει και η παλαιοτέρα Αγία Χάιδω, ανά­μεσα στο χορό των 40 μαρτύρων γυναικών. Συνηθίζεται, όταν δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία αθλήσεως ή κοιμήσεώς, να τιμούμε τον άγιο στη μνήμη ομώνυμου παλαιότερου αγίου.
ΠΗΓΗ
http://www.nxilopolis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=126

Ο ναός της αγίας Χάιδως στον Στανό

Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

AΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
ΑΔΑΜ - Στέριος Θεοχάρη
ΑΙΒΑΤΙ - ΛΗΤΗ Χρήστος Δημητρίου
ΑΡΔΑΜΕΡΙ - Γεώργιος Μαργιανού
ΒΑΣΙΛΙΚΑ Νικόλαος Νέστορα
BΟΡΕΝΙ - ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟ Παναγιώτης Κυριάκου
ΓΚΟΥΜΕΝΤΖΑ - ΣΤΙΒΟΣ Τάσιος Κων/νου
ΓΡΑΔΕΜΠΟΡΙΟ - ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ Ζαφείρης Μάρκου
ΕΠΑΝΟΜΗ
ΖΟΥΜΠΑΤΕΣ - ΤΡΙΛΟΦΟΣ Κων/νος Λιόλιου
ΛΑΓΚΑΔΑΣ Σταύρος Τζανής
ΛΙΒΑΔΙ Νικόλαος Σπύρου
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΠΑΖΑΡΟΥΔΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Αθανάσιος Ευαγγέλου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Αναστάσιος Παναγιώτου
ΛΟΖΙΚΙ - ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ Στέφανος Ευθυμίου
ΠΗΓΗ ΓΑΚ

Σάββατο 9 Αυγούστου 2014

Τα 700 παιδια της γιαγιάς Σύρμως


Με αφορμή ένα δημοσίευμα της "Φωνής της Χαλκιδικής" του Οκτωβρίου του 1959
αξίζει να μνημονεύσουμε την γιαγιά Σύρμω Πιτσιόρλα (1868-1966), τη μαμή
που πρόσφερε τις υπηρεσίες της στα Δουμπιά για πάνω από 70 χρόνια.
Η γιαγιά Σύρμω βοήθησε να έρθουν στον κόσμο πάνω από 700 άνθρωποι από τα Δουμπιά και τα γύρω χωριά. Οι ευχές του κόσμου τη συνόδευσαν και ο Θεός της χάρισε μακροημέρευση φθάνοντας σχεδόν τα 100 χρόνια.
Ακούραστη, φιλότιμη, ανάλωσε τη ζωή της αφιλοκερδώς στην υπηρεσία του πλησίον.
Πολέμησε επανειλημμένα με τον θάνατο και με τη χάρη του Θεού πολλές φορές βγήκε νικήτρια
σώζοντας γυναίκες και βρέφη.
Τα Δουμπιά της οφείλουν πολλά, ιδιαίτερα οι τελευταίες γενιές, ένα κομμάτι της ύπαρξής τους.
Αιωνία της η μνήμη
 


Η οθωμανική ταυτότητα της Σύρμως

Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Οι νεομάρτυρες της Κασσάνδρας


ΠΗΓΗ
Π.Στάμου Η Ηρωική Κασσάνδρα ανά τους αιώνας