Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Οθωμανικές πηγές Ελληνικής Ιστορίας

Στο Αρχείο Πρωθυπουργίας (Başbakanlık Arşivi) στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν χιλιάδες έγγραφα που διαφωτίζουν την ιστορία της Ελλάδας από τις αρχές του 15ου αιώνα έως το 1912. Μεταξύ αυτών είναι και τα temettuat defterleri. Πρόκειται για τα τεφτέρια που προέκυψαν από την απογραφή της περιόδου 1840-45. Περιλαμβάνουν όλα τα χωριά και τις πόλεις της οθωμανικής αυτοκρατορίας και καταγράφουν σε γενικές γραμμές το όνομα του ιδιοκτήτη του κάθε νοικοκυριού καθώς και όλη την ακίνητη περιουσία του, ζώα, χωράφια, αμπέλια, σπίτια κ.τ.λ. Κατά συνέπεια τα temettuat defterleri αποτελούν έναν ιστορικό θησαυρό για τους μελετητές της δημογραφίας των μέσων του 19ου αιώνα στις περιοχές που ζούσαν κάτω από τον οθωμανικό ζυγό.
Εμείς εντοπίσαμε στην ηλεκτρονική σελίδα του καταλόγου του Başbakanlık Arşivi τα τεφτέρια που αφορούν σε χωριά της Χαλκιδικής και παρουσιάζουμε τον αριθμό της καταλογογράφησής τους στον κατάλογο του αρχείου. Πρόκειται για χωριά του ναχιγιέ Παζαργκιάχ θα συνεχίσουμε και με τα χωριά του ναχιγιέ Καλαμαριάς

μπορείτε να μπείτε στο αρχείο εδώ και να βρείτε στοιχεία για όλη την Ελλάδα
Tarih: Dosya No: Gömlek No:11463 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik sancağı, Bazargah nahiyesi, Revenik karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Ρεβενίκια-Μεγάλη Παναγία

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11486 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Livadiç karyesindeki gayr-ı müslimlerin temettuat defteri.
Λιβάδι Θεσσαλονίκης

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11495 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Umliye karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Ορμύλια

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11498 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Toplik ve Kayacık karyeleri gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Τοπλίκια-Γεροπλάτανος, Καγιατζίκ-Παλαιόκαστρο

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11526 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Balinhor karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Παλαιοχώρι

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11527 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, İzor karyesindeki Rumların temettuat defteri.
Ίζβορος-Στρατονίκη

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11532 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Tomye Çiftliği'nin temettuat defteri.
Δουμπιά

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11547 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Varvara karyesindeki gayr-ı müslimlerin temettuat defteri.
Βαρβάρα

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11573 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Beşterye karyesindeki gayr-ı müslimlerin temettuat defteri.
Περιστερά

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11576 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Adem karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Αδάμ

Τarih: Dosya No: Gömlek No:11614 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Goman köyü gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Γομάτι

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11631 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Sene karyesi temettuat defteri.
Σανά

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11652 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Esre karyesi gayr-ı müslim ahalisinin temettuat defteri.
Ιερισσός

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11659 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Bartanyone karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Παρθενώνας

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11660 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Yeniköy karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Γενί Κιόι-Νεοχώρι

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11661 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Vavdus karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Βάβδος

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11702 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Larifeva karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Αρναία-Λιαρίγκοβα

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11703 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Aya Nikola karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Άγιος Νικόλαος

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11706 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Viraste-i Kebir karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Βραστά

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11713 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Subatsenik karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Ριζά-Σιποτνίκια

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11718 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Metangiç karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Μεταγγίτσι

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11739 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Boliroz karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Πολύγυρος

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11741 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Bazargah nahiyesi, Şîkâ karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Συκιά

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11658 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Lankaza nahiyesi, Bağlıca karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Μελισσοχώρι-Μπάλτζα

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11686 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Gelmeriye nahiyesi, Kapucular karyesi, Kapucular Çiftliği'nin temettuat defteri.
Τσιφλίκι Πυλαία

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11618 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Gelmeriye nahiyesi, Apanmı köyü gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Eπανομή

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11595 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Lankaza nahiyesi, Suha karyesi müslümanlarının temettuat defteri.
Σοχός

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11682 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazasının merkezindeki Aya Tanoş mahallesindeki Rumların temettuat defteri.
Θεσσαλονίκη χριστιανοί συνοικίας Αγίου Αθανασίου

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11605 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Lankaza nahiyesi, Esporvalta karyesi müslümanlarının temettuat defteri.
Ασπροβάλτα

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11655 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazasının merkez mahallelerinden; Bortakapı, Katib Muslihiddin, Gülmezoğlu, İkişerefeli, Hacıburhan, Hacımemi, Kasmıyye, Sarıhatib Cezerî Kasım Paşa ve Sulu Paşa mahalleleri müslümanlarının temettuat defteri.
Θεσσαλονίκη, μουσουλμανικές συνοικίες

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11538 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Gelmeriye nahiyesi, Uzun Ali adlı çiftliklerden bir çiftliğin temettuat defteri.
Πλαγιάρι-Ουζούν Αλή

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11680 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Gelmeriye nahiyesi, Macarlık Çiftliği'nin temettuat defteri.
Ραιδεστός

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11725 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik'in Rum mahallelerinden Metrepolid mahallesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Θεσσαλονίκη, συνοικία Μητροπολίτη

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11558 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Gelmeriye nahiyesi, Vasilika karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Βασιλικά

Tarih: Dosya No: Gömlek No:11711 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Selanik kazası, Lankaza nahiyesi, Hortac ve Kirec karyeleri gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Χορτιάτης

 

Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Ο ιερομόναχος Τιμόθεος Μόσχου ή Ζωγράφος γεννήθηκε στη Γαλάτιστα το 1793. Μετά την αποτυχία της επανάστασης του 1821 στη Χαλκιδική κατέφυγε στη νότια Ελλάδα όπου εργάστηκε για ένα χρόνο ως αρχιγραμματέας της Εφορείας του Αρείου Πάγου. Αργότερα πολέμησε στο πλευρό του οπλαρχηγού Βάσου Μαυροβουνιώτη. Το 1824 τον εντοπίζουμε ως γραμματέα στο σώμα του Αν. Καρατάσου στην Ύδρα. Στο τέλος της επανάστασης εγκατέλειψε τη στρατιωτική του υπηρεσία και άσκησε το επάγγελμα του αλληλοδιδασκάλου, το 1826 στην Ύδρα, όπου σύστησε αλληλοδιδακτικό σχολείο, στη Σκύρο (1827), στη Σκιάθο (1828-1830), στη Σαλαμίνα (1830) και πάλι στη Σκιάθο και Σκύρο (1830).
Τον Αύγουστο του 1828 τον εντοπίζουμε στη Σκόπελο με τον χαρακτηρισμό στις πηγές ως «επιστήμων». Τον Σεπτέμβριο του 1829 ταξιδεύει από τη Σκόπελο προς τη Σκιάθο και τον Ιούνιο του 1830 εμφανίζεται στις πηγές ως ζωγράφος - μοναχός - διδάσκαλος αλληλοδιδακτικής που ταξιδεύει από τη Σκύρο στη Σκόπελο και στον Πόρο.
Η συνέχεια του βίου του μετά το 1830 παραμένει άγνωστη. Μαζί με τον ιερομόναχο Αρσένιο από τα Μαντεμοχώρια και τον Αστέριο Φιλίππου από τη Γαλάτιστα υπήρξαν οι πρώτοι δάσκαλοι των Μακεδόνων προσφύγων του 1821 στη νότια Ελλάδα.
 

 

 

Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

Τετάρτη 1 Μαΐου 2013