Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Μακεδονομάχος Νικόλαος Δουμπιώτης καπετάν ΑμύνταςΟ Νικόλαος Δουμπιώτης (καπετάν Αμύντας) μέλος της γνωστής οικογένειας με καταγωγή από τα Δουμπιά, γεννήθηκε το 1866 στη Νέα Πέλλα Αταλάντης. Το 1882 κατατάχθηκε εθελοντής στον ελληνικό στρατό.
Το 1890 πήρε το βαθμό του ανθυπολοχαγού και το 1897 συμμετείχε στον ελληνοτουρκικό πόλεμο ως αξιωματικός του 4ου συντάγματος. Τον Μάιο του 1907, πέρασε, με το βαθμό του λοχαγού, στη Μακεδονία για να στηρίξει τον Μακεδονικό αγώνα, αναλαμβάνοντας την αρχηγία εθελοντικού σώματος 76 ανδρών στο διαμέρισμα Βέροιας-Νάουσας, όπου αντικατέστησε τον δολοφονημένο Τέλο Άγρα. Στην περιοχή αποκατέστησε την τάξη στους ελληνικούς πληθυσμούς αντιμετωπίζοντας δύο συμμορίες Βουλγάρων που ταλαιπωρούσαν τους ντόπιους. Η λαμπρή αυτή δράση του συνεχίστηκε μέχρι τον Οκτώβρη του 1907, οπότε το σώμα του αντικαταστάθηκε από εκείνο του καπετάν Τρόικου. Ο Νικόλαος Δουμπιώτης που έμεινε γνωστός με το ψευδώνυμο "καπετάν Αμύντας", συμμετείχε αργότερα στους Βαλκανικούς πολέμους ως ταγματάρχης. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του υποστράτηγου το 1923 και απεβίωσε το 1951.
Ο Νικόλαος Δουμπιώτης έκανε τρεις γάμους, το 1904 νυμφεύθηκε την Υπερμαχώ Βαλσαμάκη από τη Σκόπελο, η οποία απεβίωσε το 1905 στην Λάρισα. Το 1910 νυμφεύθηκε την Μόσχα Σαραβάνου η οποία επίσης απεβίωσε το 1913. Μετά τον θάνατό της Μόσχας ο Νικόλαος έκανε τρίτο γάμο το 1914 με την κόρη του ποιητή Γιώργου Σουρή, Μυρτώ. Από τον τρίτο γάμο απέκτησε δύο παιδιά. Ο γιος του Ιωάννης Δουμπιώτης σκοτώθηκε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940.
Δύο καταστάσεις συμμετεχόντων στον Μακεδονικό Αγώνα αξιωματικών
Από τα χειρόγραφα του Νικολάου ΔουμπιώτηΔευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Το τσιφλίκι στα Δουμπιά

H πρώτη σφραγίδα του χωριού,όταν ήταν ακόμη τσιφλίκι (1835)
 
To πωλητήριο του τσιφλικιού Δουμπιών συντάχθηκε το 1853 και έδωσε την δυνατότητα στους κατοίκους του χωριού να εργάζονται και να κοπιάζουν πλέον μόνο για τον εαυτό τους και όχι για τον τσιφλικά Μουσά Κιαζήμ μπέη. Με την κατανομή των γαιών του τσιφλικιού αυξήθηκε η προσωπική ακίνητη περιουσία των Δουμπιωτών και άρχισε μια νέα εποχή για την ανάπτυξη του χωριού. Ένα μέρος των διανεμημένων γαιών κατανεμήθηκε εξίσου στις 32 οικογένειες, έτσι η περιοχή ονομάστηκε Λορίδια.
 
Ο Ιεροδίκης Θεσσαλονίκης Μεχμέτ Βεχήτ βεβαιοί: Ο Ισμαήλ Αγάς υιός Αμπντουλάχ αντιπρόσωπος του εκ των προκρίτων της Στρώμνιτσας του σαντζακιού Θεσσαλονίκης και Αρχιθυρωρού της Υψηλής Πύλης Μουσταφά Κιαζή Μπέη υιού Αλή εξουσιοδοτημένος να ομολογήσει επισήμως την κάτωθι πώληση και ενεργήσει την έκδοση ιερονομικού πωλητηρίου αποδεχθείσης της ιδιότητός του αυτής εκ της μαρτυρίας του Χασάν Αγά υιού Χουσεΐν και του ακολούθου του Μουσταφά Αγά υιού Μεχμέτ, παραστάς εν τω εν Θεσσαλονίκη νομίμως συγκροτηθέντι ιερονομικό συμβούλιο, εδήλωσεν επί παρουσία των δι’ους το παρόν Γεωργάκην Αργυρίου (Τσιουρέλα), Αργύριον Θεοδώρου, Δήμον Γούτα, Αθανάσιο Θεοδώρου (Κουτσό) προσελθόντων αυτοπροσώπως αντιπροσωπεύοντες τους Αστέριον Αθανασίου (Πιπερά), Πέιον Μανολάκη, Αστέριον Βασιλικού (Τσιαράπα), Αθανάσιον Θεοχάρη (Τσιουκάλα), Στεργιανή Ανδρέα, Γεώργιο Μανόλη (Μητσιά), Διαμαντή Αθανασίου (Διαμαντή), Αθανάσιο Βασιλείου (Ζήκο), Δημήτριο Σταυρινού (Τράκα), Φώτη Μόσχου (Φώτη), Μόσχο Εμμανουήλ (Μόσχο), Δημήτριο Στεργιανού (Γαγρίνα), Αστέριο Αλεξίου (Πιτσιόρλα), Γεώργιο Αθανασίου (Καραντάκη), Αργύριο Αγγέλου (Κονταργύρη), Αγοραστή Αργυρίου, Μήτσο Αθανασίου (Σαπουνά), Τάσο Αθανασίου, Αργύριο Αθανασίου, Δημήτριο Βασιλικού (Σγούρο), Κωνσταντίνο Βασιλικού (Σκονδράνη), Απόστολο Κυπαρίσση (Μπιγηνά), Στεργιανό Δημητρίου (Πλιάκο), Θεόδωρο Μόσχου (Τζημητρέα), Βασιλικό Στεργιανού (Παπαοικονόμου) και Συμεών Αλεξίου (Σιμώνη) έχοντες το δικαίωμα να βεβαιώσουν και να αποδεχθούν την κατωτέρω πώληση, σαφώς λοιπόν ομιλών ο ως άνω πληρεξούσιος του Μουσταφά Κιαζήμ Μπέη είπε, ο εντολοδότης μου έχων στην κατοχή και κυριότητα του μέχρι της συνάψεως της κάτωθι συμβάσεως πώλησης του εν τω ναχιγιέ Παζαργκιάχ του καζά Θεσσαλονίκης κείμενο και γνωστό στους κατοίκους και των πέριξ επονομαζόμενο τσιφλίκι Δουμπιά και ένεκα του πασιγνώστου και μη χρήζον περιγραφής συνιστάμενον εξ ενός πύργου (οικίας γαιοκτήμονος) έχοντος κάτωθεν έναν σταύλο, 31 οικίες χριστιανικές, 31 αχυρώνες, 31 σταύλους γεωργικούς, μιας ποσότητας αλωνοτόπου και γηπέδου, εκ κήπων περιεχόντων 300 συκομουριές, 90 καρυδιές και άλλα οπωροφόρα δέντρα αποτελούντων το καθαράς ιδιοκτησίας μέρος του τσιφλικιού συμπεριλαμβανομένου και αμπελιού 354 κλημάτων, επώλησα τούτο δια μιας συμφωνίας με όλα τα εξαρτήματα με πώληση οριστική και αμετάκλητη μη βεβαρημένη με άλλες συμβάσεις άκυρες και εικονικές ένεκα 62500 γροσίων στους ανωτέρω αντιπροσώπους, οι οποίοι συνεταιρικώς και αδιανεμήτως αγοράσαντες τούτο, προς δε εξεχώρησα και περί τα 7100 στρέμματα καλλιεργήσιμες και μη γαίας δάση και χειμερινούς και θερινούς βοσκοτόπους, οι οποίοι καθ’υποταγή εις το ειρημένο αγρόκτημα ομού καλλιεργούνται και κατέχονται δι’εκχωρήσεως νομίμου και οριστικής και εγκύρου, τη αδεία του κυρίου της γης απέναντι επίσης 62500 γροσίων εις τους ως άνω μνημονευθέντες χριστιανούς αποδεχθέντας την πώληση και παραλαβόντας ταύτα, έλαβα δε εγώ και το εξ 125000 γροσίων τίμημα μέχρι οβολού ακέραιο και συνεπώς του λοιπού ουδεμία πλέον σχέση και αξίωση του εντολοδότου μου απελείφθη εν τω ειρημένω τσιφλίκι, αμπελώνων και λοιποίς, των αγοραστών αποκαταστάντων κυρίων και ιδιοκτητών του τσιφλικιού και των οικοδομών και λοιπών από κοινού και εξ ίσου δικαιουμένων να κατέχουσι και νέμονται αυτό ως ιδιοκτήτες. Έτσι συνετάχθη το παρόν την 11η του Τζεμαζί ουλ Αχήρ 1269 (22 Μαρτίου 1853). Οι μάρτυρες Ιμπραήμ Εντέμ εφέντης γραμματέας, Αβδουραχμάν εφέντης γραμματέας, Σουλεϊμάν εφέντης διανομέας, Τσουντάρ Σερίφ εφέντης διανομέας, Αχμέτ Αγά εφέντης διανομέας, Αριστείδης Αγά καφεπώλης, Χατζή Χουσεΐν Αγά εισηγητής.
 

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Ο Μακεδονικός Αγώνας στη Χαλκιδική

Ο Μακεδονομάχος Νικόλαος Δουμπιώτης (καπετάν Αμύντας)
Ο Μακεδονικός αγώνας 1904-1908 είναι γνωστός κυρίως για τα γεγονότα που συνέβησαν τότε ως επί το πλείστον στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, ωστόσο και η Χαλκιδική αν και περιφερειακό τμήμα της δράσης των Μακεδονομάχων, έχει να επιδείξει τη δική της προσφορά.
Ο Μακεδονομάχος Αθανάσιος Μινόπουλος (1874-1962) από τη Βαρβάρα Χαλκιδικής με την ένοπλη ομάδα που δημιούργησε κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα 1904-1908 προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα κατά των Βουλγάρων και των Τούρκων, σύμφωνα με έναν κατάλογο που συνέταξε ανέφερε όλους εκείνους τους κατοίκους της Χαλκιδικής που βοήθησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το νομό εκείνα τα δύσκολα χρόνια, ονόματα Χαλκιδικιωτών που συμμετείχαν στην αντίσταση κατά των Τούρκων και Βουλγάρων υπάρχουν επίσης στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Ας γνωρίσουμε μερικά πρόσωπα ενδεικτικά από κάθε χωριό. Τα ονόματα προέρχονται από τον κατάλογο του Μινόπουλου και από τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 48-49, άρθρο Δ. Κύρου "Ο Μακεδονικός Αγώνας και η Χαλκιδική"
 
Γομάτι: Αποστολούδης Αθανάσιος του Γεωργίου όργανο πράκτορα Γ' τάξεως.
Άγιος Νικόλαος: Αρδένης Επίκουρος του Σπυρίδωνος όργανο πράκτορα Α' τάξεως, Τσιάρας Εμμανουήλ
Καλλιθέα: Βοζίκης Δημήτριος του Αθανασίου, οπλίτης
Γαλάτιστα: Ζαφειρόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, όργανο πράκτορα Α τάξεως, Γαβανάς Νικόλαος, Κατάκαλος Δημήτριος, Καραπιλιάφης Ζαχαρίας
Κρήνη: Γάκης Γεώργιος του Αποστόλου οπλίτης
Νεοχώρι: Ζάχος Αλέξανδρος του Δημητρίου οπλίτης, Μαλανδρής Βασίλειος
Νικήτη: Καρράς Τριαντάφυλλος του Νικολάου οπλίτης, Καρανικόλας Νικόλαος, Σταμάτης Στέριος
Ορμύλια: Κουσκουβέλης Ιωάννης του Αναστασίου όργανο πράκτορα Γ' τάξεως, Λιβανίδης Δημήτριος
Άγ.Πρόδρομος: Παπαθανασίου Δημήτριος όργανο πράκτορα Α' τάξεως, Μπακάλης Κων/νος
Ιερισσός: Τσόχας Χριστόδουλος του Νικολάου οπλίτης, Κοντογιάννης Ανάργυρος όργανο πράκτορα Γ τάξεως
Συκιά: Σουλτογιάννης Ιωάννης του Κωνσταντίνου οπλίτης Γαλάνης Ιωάννης
Κασσανδρινό: Σαμαράς Θεόδωρος του Βρασίδα οπλίτης
Άθυτος: Ζαρκαδάς Θεοχάρης υπαρχηγός του καπετάν Γιαγλή, Γαλάνης Νικόλαος
Βάβδος: Σαρρής Ιωάννης όργανο πράκτορα Γ' τάξεως, Παρδάλης Ιωάννης, Τυροβούζης Νικόλαος
Δουμπιά: Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ Μακρής
Αρναία: Αγαπητός Πιτούλας οπλίτης
Αγία Παρασκευή: Κωνσταντινίδης (Βρασταμνός) Μιχαήλ του Κων/νου όργανο πράκτορα Γ τάξεως
Βραστά: Παπαγεράκης Δημήτριος του Ιωάννη όργανο πράκτορα Β' τάξεως, Κοσμάς Χρήστος
Ταξιάρχης: Ζέλιος Γεώργιος του Παραδείση όργανο πράκτορα Γ' τάξεως
Όλυνθος: Λιάμος Χρήστος όργανο πράκτορα Γ' τάξεως

Κρήμνη: Παπαρνάκης Αθανάσιος
Βαρβάρα: Βατάλης Λεωνίδας, Οικονόμου Νικόλαος, Μαρκούτης Γεώργιος 
Κασσάνδρεια: Αλεξάνδρου Δημήτριος, Ζάχος Θεόδωρος, Καραγιάννης Ιωάννης
Κρυοπηγή: Δαυίδ Δαυίδ
Άγιος Μάμας: Παπακώστας Βασίλειος,  

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

Νέο Βιβλίο για τη Χαλκιδική (Η απελευθέρωση της Ιερισσού κ του Αγίου Όρους το 1912)

 
 
 
Το νέο βιβλίο αναφέρεται στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Βόρεια κ Ανατολική Χαλκιδική το 1912
Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ιερισσό κ στον Άγιον Όρος
παγίωσαν την υπαγωγή της Χαλκιδικής στο ελληνικό κράτος
Η προσπάθεια των Βουλγάρων για κατάληψη του Αγίου Όρους
Συγγραφέας ο Χρήστος Καραστέργιος από την Ιερισσό
Η βιβλιοπαρουσίαση έγινε στις 1/11/2013 στην Ιερισσό