Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

Πληροφορίες που παρέχουν τα οθωμανικά - τουρκικά έγγραφα/ταπί/tapu για τα χωριά της Χαλκιδικής

Τα παλιά κιτρινισμένα, τούρκικα λεγόμενα από τους παππούδες μας ταπιά, εάν αντιμετωπιστούν ως ιστορικά τεκμήρια, μπορούν να διαφωτίσουν πολλές πλευρές της τοπικής μας ιστορίας, όπως ονόματα κατοίκων, χωριών, τοποθεσιών και κοινωνικών γεγονότων, όπως γάμοι, θάνατοι κ.τ.λ που έλαβαν χώρα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζουμε ενδεικτικά ένα αντίστοιχο έγγραφο από την Συλλογή Οθωμανικών εγγράφων Δουμπιών, ελπίζοντας στην ευαισθητοποίηση των κατόχων ανάλογων ιστορικών τεκμηρίων.

 Tapu / Ταπί 1887
 
 Tuğra / H σφραγίδα με το όνομα του σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Β  

Sened-i Hakani / Αυτοκρατορικός τίτλος


Nevi arsa-i miri / Είδος: κρατική γη

Liva Selanik / Λιβάς-επαρχία Θεσσαλονίκης


Κaza Kesendire / Καζάς-επαρχία Κασσάνδρας


Karye Tumba / Χωριό Δουμπιά


Mevki / Τοποθεσία Γκλόμπορδος


Cinsi tarla / Είδος ακινήτου χωράφι


Miktari 2 dönüm / Έκταση 2 στρέμματα 


Sahibi evveli  / Προηγούμενος ιδιοκτήτης Δημητράκης Τράκας


 Hududu / Σύνορα δρόμος, μπαΐρι, αδελφός


Mutassarıfı / Νέος ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος ΤράκαςBedeli / Φόρος 80 γρόσια

Χρονολογία 1887

 

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Δημοτικό Σχολείο Δουμπιά 1963

;a