Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009

Συμφωνητικό κατασκευής νερόμυλου τσιφλικιού, συμφωνητικό 1866 και πωλητήριο1852

Συμφωνητικό βόσκησης γουρουνιών του γενάρχη της οικογένειας Κουτσού Αθανασίου 1866
Το παραπάνω έγγραφο υπογράφουν οι : Βασιλικός Πυργούδης-Παπαοικονόμου (1800/10-1867), Διαμαντής Διαμαντής (1821-1890), Αθανάσιος Κουτσός (1800/10-μετά 1866)


Αγοραπωλησία 1852


Ο νερόμυλος του τσιφλικιού πιθανόν προϋπήρχε του 1852.
Το συμφωνητικό αφορά κατά πάσα πιθανότητα στην κατασκευή της μεγάλης στέρνας. Αργότερα ο συγκεκριμένος νερόμυλος περιήλθε στην ιδιοκτησία της οικογένειας Πιπερά. Σήμερα σώζονται, οι μυλόπετρες, ο υδατόπυργος και τμήμα του κυρίως κτίσματος.
Κινητήρια δύναμη του μύλου ήταν το νερό που έρρεε από τις βρύσες του χωριού.

A document which arranges the building of a water mill.
Doumbia çiftliğinin su değirmeninin insaat vesikasi.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου