Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009

Απογραφή Χαλκιδικής 1519

Στο Αρχείο Πρωθυπουργίας στην Κωνσταντινούπολη σώζονται αρκετά κατάστιχα απογραφής του 16ου αιώνα που φωτίζουν πολλές πλευρές της ιστορίας εκείνης της εποχής σχετικά κυρίως με θέματα δημογραφίας. Ένα από αυτά τα κατάστιχα με αριθμό ΤΤ70 περιέχει στοιχεία για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Σιδηροκαυσίων. Ορισμένα από τα στοιχεία που καταγράφόνται παρουσιάζονται παρακάτω. Συγκεκριμένα αναφέρεται το χωριό και ο αριθμός των υπαρχόντων νοικοκυριών το έτος 1519.
Tα στοιχεία προέρχονται από τη διδακτορική διατριβή του Η.Κολοβού, Μοναχοί και χωρικοί στην οθωμανική Χαλκιδική.


Άγιος Μάμας 60 χριστιανικά νοικοκυριά.
Άγιος Νικόλαος 28 νοικοκυριά.
Πράβητα 4 νοικοκυριά.
Δαδικός (εγκαταλελειμένο χωριό στην περιοχή της Γαλάτιστας) 63 νοικοκυριά.
Ιερισσός 58 νοικοκυριά.
Γαλάτιστα 415 νοικουριά.
Κρήμνη 77 νοικοκυριά.
Στανός 6 νοικοκυριά.
Βραστά 101 νοικυριά.
Καρκάρα (Σήμαντρα) 42 μουσουλμανικά νοικοκυριά.
Λιάσκοβη (εγκαταλελειμένο χωριό στην περιοχή Σανών-Γεροπλατάνου)25 νοικοκυριά.
Μαριανά 90 νοικοκυριά.
Μεταγγίτσι 67 νοικοκυριά.
Μυριόφυτο (Όλυνθος) 44 νοικοκυριά.
Νικήτη 95 νοικοκυριά.
Ορμύλια 72 νοικοκυρια.
Πολύγυρος 85 νοικοκυριά.
Λιαρίγκοβα (Αρναία)15 νοικοκυριά.
Ρεβενίκια (Μεγάλη Παναγία) 133 νοικοκυριά.
Ρεσετνίκια (Άγιος Πρόδρομος)63 νοικοκυριά.
Σανά 74 νοικοκυριά.
Σοποτνίκια (Ριζά) 92 νοικοκυριά.
Τοπλίκια (Γεροπλάτανος)81 νοικοκυριά.
Δουμπιά 90 νοικοκυριά.
Βαρβάρα 12 νοικοκυριά.
Βατόνια 5 νοικοκυριά.
Βάβδος 108 νοικοκυριά.
Νεοχώρι 39 νοικοκυριά.
Παλαιοχώρι 78 νοικοκυριά.
Ίσβορος 186 νοικοκυριά.
Αδάμ 25 νοικοκυριά.
Αρδαμέρι 99 νοικοκυριά.
Άγιος Βασίλειος Θεσσαλονίκης 76 νοικοκυριά.
Γερακαρού 81 νοικοκυριά.
Ρεντίνα 105 νοικοκυριά.
Πυλαία-Καπουτζίδες 29 νοικοκυριά.
Κοκκαλού 17 νοικοκυριά.
Στίβος Θεσσαλονίκης-Γκουμέντζα 76 νοικοκυριά.
Λαγκαδίκια 57 νοικοκυριά.
Λέβενη-Βασιλούδι Θεσσαλονίκης 59 νοικοκυριά.
Μόδι 41 νοικοκυριά.
Ραβνά-Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης 64 νοικοκυριά.
Σαρακήνα 21 νοικοκυριά.
Θέρμη-Σέδες 8 νοικοκυριά.
Βορένος-Νιομηδινό 234 νοικοκυριά.
Η Περιστερά 46 νοικοκυριά.
Το Λιβάδι 53 νοικοκυριά.

Στην απογραφή δεν αναφέρονται καθόλου χωριά της Κασσάνδρας, ίσως την εποχή εκείνη η Κασσάνδρα να είχε ερημώσει. Επίσης αναφέρονται πολλοί οικισμοί χαμένοι σήμερα, τους οποίους οι περισσότεροι μας αγνοούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου