Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

Η πρώτη σφραγίδα από το τσιφλίκι Δουμπιά 1835



Η πρώτη σφραγίδα του χωριού, αναφέρει το τσιφλίκι Δουμπιά και φέρει τη χρονολογία 1835, χρησιμοποιήθηκε για 50 χρόνια, μέχρι το 1885 όταν αντικαταστάθηκε από νέα.


Η σφραγίδα εντοπίστηκε σε τρία πωλητήρια έγγραφα του αρχείου Δουμπιών που χρονολογούνται το 1852 και το 1855.
Doumbia karyesinin birinci mührü
Village's first seal 1835


Η δεύτερη σφραγίδα του χωριού 1885, αντικατέστησε την προηγούμενη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου