Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

Η πρώτη σφραγίδα από το τσιφλίκι Δουμπιά 1835Η πρώτη σφραγίδα του χωριού, αναφέρει το τσιφλίκι Δουμπιά και φέρει τη χρονολογία 1835, χρησιμοποιήθηκε για 50 χρόνια, μέχρι το 1885 όταν αντικαταστάθηκε από νέα.


Η σφραγίδα εντοπίστηκε σε τρία πωλητήρια έγγραφα του αρχείου Δουμπιών που χρονολογούνται το 1852 και το 1855.
Doumbia karyesinin birinci mührü
Village's first seal 1835


Η δεύτερη σφραγίδα του χωριού 1885, αντικατέστησε την προηγούμενη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου