Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Άγιος Στέφανος Αρναίας Χαλκιδικής


Ο ιερός ναός αγίου Στεφάνου Αρναίας αποτελεί την έδρα της μητρόπολης Ιερισσού Αγίου Όρους κ Αρδαμερίου. Είναι κτίσμα του 1812. Μετά την καταστροφή του από την πυρκαγιά του 2005 ανακατασκευάστηκε, οι παράλληλες ανασκαφές στο εσωτερικό του αποκάλυψαν παλιότερες φάσεις του κτιρίου. Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να περιηγηθείτε εικονικά στο εσωτερικό του
στην παρακάτω διεύθυνση θα δείτε φωτογραφίες από τον καμμένο ναό και τις ανασκαφές

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας

Το παλιό μετόχι της μονής στα Κριτσανά Χαλκιδικής
Τα κλεμένα σήμερα λείψανα της Αγίας Αναστασίας
Το λείψανο του Αγίου Θεωνά

Η κτητορική επιγραφή τοιυ μετοχιού των Κρτσιανών 1530
Η ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας κατά την παράδοση ιδρύθηκε από την αυτοκράτειρα Θεοφανώ, σύζυγο του Λέοντα ΣΤ' Σοφού, το 888 μ.Χ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες για την ύπαρξη της κατά τα βυζαντινά χρόνια. Το 1522 ο Άγιος Θεωνάς με τη συνοδεία του, προερχόμενοι από το Άγιον Όρος, ίδρυσε το σημερινό κτηριακό συγκρότημα, στη θέση παλαιού "σεσαθρωμένου μονυδρίου". Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο και ανάγεται στα χρόνια μετά την ανακαίνιση του 1830. Η νότια και δυτική πτέρυγα αποτελούν μέρος των κτηριακών εγκαταστάσεων του 16ου αι. Σημαντική ήταν η προσφορά της μονής στην Επανάσταση του 1821, οπότε και πυρπολήθηκε από τους Οθωμανούς. Η ανακαίνισή της άρχισε, μαζί με αυτήν του καθολικού, γύρω στα 1830. Στη μονή ανήκει και το εξωκκλήσιο των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης, το οποίο ιστορήθηκε από Γαλατσιάνους ζωγράφους το 19ο αιώνα, και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής στο χώρο της Χαλκιδικής.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Άγιος Ελευθέριος Επταπυργίου Γεντί Κουλέ Θεσσαλονίκης - Μια συγκινητική ιστορία
Το επταπύργιο της Θεσσαλονίκης ένας ιστορικός αρχαιολογικός χώρος της πόλης είναι συνυφασμένος με τη λειτουργία του για εκατό περίπου χρόνια 1890-1989 ως φυλακή.
Χιλιάδες Ελλήνων έζησαν στα κτήρια της αυλής, υπέφεραν, βασανίστηκαν, ιδιαίτερα τις παλαιότερες εποχές οι συνθήκες διαβίωσης ήταν δύσκολες.
Στο προαύλιο υπάρχει ο ναός του αγίου Ελευθερίου. Ας μάθουμε την ιστορία και τον κτήτορά του
Μεταξύ των τροφίμων της φυλακής την περίοδο 1917-1918 ήταν και ο ιερομόναχος Μελχισεδέκ Μακρής από τα Δουμπιά της Χαλκιδικής. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια δεσμά από το έκτακτο στρατοδικείο της Χαλκιδικής τον Μάιο του 1917 ως φιλοβασιλικός, καθώς συμμετείχε στα Κονδυλικά". Μέσα από το κελί του γράφει σε μια επιστολή του προς τη μονή Βατοπαιδίου τα εξής :
"Σήμερον ευρίσκομαι εν τη φυλακή του Γεντί Κουλέ υπό βαρυτάτης κατηγορίας εντούτοις όμως ο θείος ζήλος μου ουδαμώς εμειώθη, αλλά του εναντίον εγιγαντώθη διότι έβλεπον 600 χριστιανούς καταδίκους να στερούνται εντελώς εκκλησίας μηδαμώθεν άλλοθεν να αναμένουσιν παρηγορίαν παρά μόνον υπό της μητρός ημών εκκλησίας. Την ελπίδαν αυτήν την εκπηγάζουσαν εκ της θρησκείας. Έφθασα λοιπόν εις την σκέψην ότι είναι μεγάλη ανάγκη να ιδρυθεί πάσης θυσίας εν τη φυλακή εκκλησία. Όντως δι' εράνων κατόρθωσα να ανεγείρω εκ βάθρων εκκλησίαν τη εγκρίσει της σεβαστής ημών κυβερνήσεως επί ονόματι του Αγίου Ελευθερίου. Και κατά τας αγίας ημέρας των Παθών του Κυρίου (1918) εκκλησιάσθησαν άπαντες οι κρατούμενοι παραστάντες εις τας ακολουθίας των ένδεκα αγίων Ευαγγελίων και του επιταφίου. Τους εξομολόγησα και τους μετάλαβα των θείων και αχράντων μυστηρίων. Φαντασθήτε 600 κατάδικοι αναζωογονηθέντες υπό του πυρός της θρησκείας αντλήσαντες εκ της μητρός εκκλησίας μεγίστην παραμυθίαν ήτις είναι η άγκυρα σωτηρίας δια τους κρατουμένους θεωρουμένους αποκλήρους της κοινωνίας..."
ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΜΑΚΡΗΣ (1869-1939)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Γερόντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος Εργογραφία


Μια αγιασμένη μορφή της σύγχρονης Ορθοδοξίας
1930-1989