Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Μαντεμοχώρια 1831


SİDREKAPSİ MADENİ'ΝİΝ KÖYLERİ

'Αλλο ένα ιστορικό τεκμήριο για τα χωριά του μεταλλείου Σιδηροκαυσίων αποτελεί ο παραπάνω κατάλογος από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας.
Χρονολογείται το 1831 και περιλαμβάνει φορολογικές υποχρεώσεις των Μαντεμοχωρίων
Ιερισσός
Ίσβορος Izvor (Στρατονίκη)
Αρναούτ Κιοΐ - Arnavut Köy (Χωρούδα)
Γενί Κιοΐ Yeni Köy (Νεοχώρι)
Μόδι
Καζαντζή Μαχαλέ (Στάγειρα)
Βαρβάρα
Ρεβενίκια (Μεγάλη Παναγία)
Λιαρίγκοβα (Αρναία)
 

Sidrekapsi maden'in kuraları
 
Παλαιότερος κατάλογος των Μαντεμοχωρίων του 18ου αιώνα
 
Ως Μαντεμοχώρια αναφέρονται τα χωριά Ραβνά (Πετροκέρασα), Γαλάτιστα Βάβδος, Ρεβενίκια (Μεγάλη Παναγία), Ιερισσός, Ίσβορος (Στρατονίκη), Αρναούτ Κιοΐ, Λιαρίγκοβα (Αρναία), Γενικιοΐ (Νεοχώρι), Στανός, Βαρβάρα, Μόδι 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου