Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

Οθωμανικό κτηματολόγιο του χωριού Δουμπιά 1873/Doumbia karyesinin emlak/arazı defteriΣτις 30 Απριλίου του 1873 ο υπάλληλος του κτηματολογίου Ziya μπέης επισκέφθηκε τα Δουμπιά με σκοπό την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του χωριού. Η ίδια διαδικασία εφαρμόστηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 1873 σε όλα τα χωριά της Χαλκιδικής. Για καλή μας τύχη τα βιβλία αυτής της καταγραφής σώζονται σήμερα στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και είναι μέσω του διαδικτύου προσιτά στον καθένα. Η ιστορική σημασία της καταγραφής είναι ιδιαίτερη καθώς πέραν των δεδομένων που σχετίζονται με το είδος των χωραφιών (αγρών, αμπελιών, μπαχτσέδων κ.τ.λ.) παρέχονται πληροφορίες για τους κατοίκους των χωριών της Χαλκιδικής και μόνο το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε ονόματα προγόνων μας από μια εποχή για την οποία δεν έχουμε άλλες πηγές είναι μοναδικό.
Μετά το πέρας της καταγραφής των ακινήτων δόθηκε στον αρχηγό της κάθε οικογένειας το παρακάτω έγγραφο που αποτελούσε ένα είδος τίτλου ιδιοκτησίας (ταπί) το συγκεκριμένο έγγραφο δίνει πληροφορίες για το όνομα του ιδιοκτήτη, το είδος του ακινήτου (σπίτι, αχυρώνα, αμπέλι, αγρός, τσαϊρι), την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, την αξία του και τον τρόπο ή τον λόγο για τον οποίο εκδόθηκε το ταπί.
Το παραπάνω βιβλίο (Εσάς) των Δουμπιών, όπως βλέπουμε στις παραπάνω εικόνες υπογράφει η δημογεροντία του χωριού. Νικόλαος Βασιλείου (μετέπειτα ιερέας Παπαοικονόμου 1833-1907), Δήμος Γούτα (1820/30-1892), Αποστόλης Κυπαρίσση Μπιγηνάς (1820/30-1890), Σιμώνης Αλέξη (1830-1908), Στέριος Αθανασίου Πιπεράς (1800/10-1875), Δημητράκης Σταυρινού Ντούρτσιος (1850-1925), Θεόδωρος Μόσχου Τζημητρέας (1810/20-1875), Στεριανός Δημητράκη Πλιάκος (1810/20-1880).


Η παραπάνω εικόνα προέρχεται από το βιβλίο Γιοκλαμά του έτους 1889 από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, το υπογράφουν ο Δημήτριος Γαγρίνας και ο Βασιλικός Πλιάκος
Οι τρεις παραπάνω εικόνες παρουσιάζουν δείγματα τίτλων ιδιοκτησίας από το Οθωμανικό Αρχείο Δουμπιών και χρονολογούνται από το 1861 έως τις αρχές του 20ου αιώνα
Selanığin defter hakaniye ait tapu
Doumbıa yoklama-emlak-arazι defteri

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου