Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

Aγωνιστές του 1821 από τη βόρεια Χαλκιδική και τα Μαντεμοχώρια

Προκειμένου να κλείσει ο κύκλος των αναφορών στους αγωνιστές του 1821 από τη Χαλκιδική μένει η αναφορά στους ήρωες της βόρειας πλευράς του νομού. Ας γνωρίσουμε λοιπόν ενδεικτικά ορισμένους από τους Μαδεμοχωρίτες του 1821.

Από Αρναία είναι γνωστά 14 ονόματα, Ελευθέριος Ιωάννου γεννημένος το 1797, Δημήτριος Νικολάου γεννημένος το 1803, Μαργαρίτης Δημητρίου, Ιωάννης Δήμου, Ευθυμίου Kωνσταντίνος.
Από Ιερισσό κατάγεται η μεγάλη οικογένεια Βλαχομιχάλη, ο Γεωργάκης Δημητρίου γεννημένος το 1800, ο Ιωάννης Θεολόγου, ο Καραθανάσης Μπόικου.
Από Ίσβορο (Στρατονίκη) ο Κωνσταντής Στεριανού και ο Κλονής Νικόλαος.
Από Βαρβάρα ο Γεώργιος Αστερίου.
Από Στανό ο Γιοβάνης Κώστα και ο Βασίλειος Γεωργίου.
Από Κρήμνη ο Βασίλειος Γεωργίου γεννημένος το 1805.
Από Σιποτνίκια (Ριζά) ο Βασίλειος Αθανασίου ταγματάρχης ιππικού.
Από Χωρούδα (χαμένο χωριό κοντά στη Στρατονίκη) ο Μιχαήλ Ελευθέριος.
Από Γομάτι είναι γνωστά 7 ονόματα, ο οπλαρχηγός Αποστολάρας Βασιλείου (1800-1833), ο Μιχάλης Νικολάου γεννημένος το 1795, ο Γιοβάνης Δημητρίου γεννημένος το 1808.
Από Ρεβενίκια (Μεγάλη Παναγία ) είναι γνωστά 8 ονόματα αγωνιστών, ο Θεόδωρος Αγγέλου γεννημένος το 1803, ο Ιωάννης Τριανταφύλλου.
Από Πολύγυρο είναι γνωστά 17 ονόματα, Μαυρουδής Καρόγλου, Χρήστος Θεοδοσίου, Νικόλαος Μπαροκτσής, Χρήστος Γεωργίου γεννημένος το 1800.
Από Άγιο Πρόδρομο (Ρεσιτνίκια) ο Στέριος Αντωνίου γεννημένος το 1804.
Από Σανά ο Βασίλειος Γεωργίου γεννημένος το 1800.
Από Γαλάτιστα είναι γνωστά 6 ονόματα, ο Ζαχαρίας Δημητρίου, ο Χρήστος Πέτρου.
Από Βάβδο ο Θωμάς Αβρααάμ, ο Αυγερινός Κωνσταντίνου, ο Βασιλικός Ραφαήλ και πολλοί άλλοι.
Από Βασιλικά είναι γνωστά 9 ονόματα, ο Αθανάσιος Μόσχου γεννημένος το 1795, ο Κώστας Τζιρίκου, ο Σαραφιανός Φίλιππα.
Από Δουμπιά είναι γνωστά 8 ονόματα, Δημητράκης Ανδρέα, Εμμανουήλ Βασιλείου.
Από Λιβάδι είναι γνωστά 13 ονόματα αγωνιστών, ο Αγγελής Στέριου, ο Θεοδόσιος Στέριου, ο Στεριανός Αθανασίου γεννημένος το 1802.
Από Περιστερά είναι γνωστά 13 ονόματα, ο Αθανάσιος Γεωργίου γεννημένος το 1805, ο Στέριος Λαμπρινού γεννημένος το 1806, ο Μανόλης Γεωργίου γεννημένος το 1805.
Από Ραβνά (Πετροκέρασα) 0 Ευθύμιος Ελευθερίου, ο Θεόδωρος Παναγιώτη.
Από Γαλαρινό ο Γραμμένος Δημητρίου γεννημένος το 1806.
Από Παλαιοχώρι ο Κωνσταντής Χριστοδουλου.
Από Παζαρούδα (Απολλωνία) ο Γεώργιος Κωνσταντίνου.
Από Ζουμπάτες (Τρίλοφος) ο Κωνσταντίνος Λιόλιου.
Από Μπάλτζα (Μελισσοχώρι) ο Νέστορας Στέριου.
Από Γκουμέντζα (Στίβος) ο Γεώργιος Χρήστου.

Από Βουρένι (Νικομηδινό) ο Παναγιώτης Κυριάκου.
Από Ζαγκλιβέρι ο Στεριανός ΑθανασίουΑπό Αρδαμέρι ο Γεώργιος Μαργιανός (1797-1831), ο Κωνσταντίνος Αργύρη γεννημένος το 1804, ο Βασίλης Συρόπουλος γεννημένος το 1797.
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τα Γενικά αρχεία του κράτους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου