Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Σφραγίδες από χωριά της Χαλκιδικής 1873

Τα χωριά της Χαλκιδικής από το 1835, όταν έγινε η πρώτη επίσημη απογραφή πληθυσμού από το οθωμανικό κράτος, απέκτησαν ως κοινότητες τις δικές τους σφραγίδες . Τη σφραγίδα κάθε χωριού κρατούσε ο μουχτάρης (πρόεδρος) και όταν χρειαζόταν σφράγιζε τα εκάστοτε έγραφα που είχαν να κάνουν με διάφορες υποθέσεις των δημοτών.
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες από τις σφραγίδες που δημιουργήθηκαν το 1873 για τις ανάγκες της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας κάθε οικισμού.

Kesendire kazasının köylerinin mühürleri
 
Σφραγίδα Λιαρίγκοβης (Αρναίας)
Σφραγίδα Καζαντζή Μαχαλά (Σταγείρων)
Σφραγίδα Μαχαλά (Σταγείρων)

Σφραγίδα Τσαπρανιού (Ν.Σκιώνης)

Σφραγίδα Κρήμνης
Σφραγίδα Ισβόρου (Στρατονίκης)
Σφραγίδα Γαλάτιστας

Σφραγίδα Σανών
Σφραγίδα Τοπλικιών (Γεροπλατάνου)
Σφραγίδα Ιερισσού
Σφραγίδα Γοματίου
Σφραγίδα Στανού
Σφραγίδα Αθύτου
Σφραγίδα Ρεβενικίων (Μεγάλης Παναγίας)

Σφραγίδα Καλάνδρας
Σφραγίδα Λόκοβης (Ταξιάρχη)
Σφραγίδα του Αγίου Νικολάου
Σφραγίδα των Βραστών
Σφραγίδα της Ορμύλιας
Σφραγίδα της Νικήτης
Σφραγίδα του Μεταγγιτσίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου