Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Χωριά της Χαλκιδικής κατά την τουρκοκρατία τον 15ο αιώνα (1445).

Ο τουγράς (tuğra) του Μehmed B

Ο Άγιος Μάμας το 1445 αποτελούσε ζεαμέτι του Defterdar Murad Bey και είχε 62 νοικοκυριά.
Η Γαλάτιστα είχε 134 νοικοκυριά ζεαμέτι του Defterdar Murad Bey .
Τα Σανά είχαν 4 νοικοκυριά ζεαμέτι του Defterdar Murad Bey.
Η Ορμύλια είχε 58 νοικοκυριά και αποτελούσε ιδιοκτησία τουYusuf γιου του Timurtas.
H Nικήτη είχε 35 νοικοκυριά και ήταν ιδιοκτησία του Ahmed γιου του Sole.
Ο Γαλαρινός είχε 8 νοικοκυριά.
Η Βρωμόσυρτα (Άγιος Παντελεήμονας) μαζί με τον Πολύγυρο αποτελούσαν τιμάριο του Sofi Hizir.
Το Μυριόφυτο (Όλυνθος) είχε 20 νοικυριά.Το βυζαντινό χωριό Σιγίλου στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας, είχε 9 νοικοκυριά.
Η Πορταριά είχε 22 νοικοκυριά και ήταν ιδιοκτησία (mülk) του Ali Bey Şamlı subaşı της Θεσσαλονίκης.
Τα Δουμπιά είχαν 16 νοικοκυριά και αποτελούσαν τιμάριο του Rahdane.
H Mεγάλη Παναγία είχε 41 νοικοκυριά και αποτελούσε τιμάριο του Ahmed γιου του Sole.
Τα Βραστά είχαν 54 νοικοκυριά και αποτελούσαν τιμάριο του Σέρβου Νικόλα.To χωριό Άγιος Σώζων στην περιοχή της Ορμύλιας είχε 40 νοικοκυριά.
Το Γομάτι είχε 47 νοικοκυριά και αποτελούσε τιμάριο του Ahmed γιού του Kedhuda
Doğan Bey, αργότερα το 1451 δόθηκε στον Solak Ayas αδελφό του Nisanci Ibrahim.
Ο Άγιος Νικόλαος είχε 37 νοικοκυριά και ήταν τιμάριο του Mahmud.
Το Ακρωτήρι χωριό στη Βόλβη είχε 41 νοικυριά.
Το Δογαντζή (Γερακαρού Θεσσαλονίκης) είχε 14 νοικοκυριά.
Η Ρεντίνα είχε 71 νοικοκυριά.
Η Κορνοφωλιά (Άγιος Χαράλαμπος Θεσσαλονίκης) είχε 28 νοικοκυριά.
Το Λοζίκι (Μελισσουργός) είχε 83 νοικοκυριά.
Το Ζαγκλιβέρι είχε 16 νοικοκυριά.
Η Ζαβερνίκεια, βυζαντινό χωριό μεταξύ Ζαγκλιβερίου και Γερακαρούς είχε 4 νοικοκυριά.
Η Σούδα (βυζαντινό χωριό δίπλα στο Νικομηδινό) είχε 54 νοικοκυριά.
Στα τέλη του 15ου αιώνα η κατάσταση άλλαξε γύρω στο 1500 επικρατούσε η παρακάτω κατάσταση, όσον αφορά τον πληθυσμό.
Γύρω στο 1500 λοιπόν τα Μαριανά είχαν 73 νοικοκυριά και ήταν τιμάριο του Musa γιου του Paşa Yiyit.
To Γομάτι είχε 65 νοικοκυριά και αποτελούσε τιμάριο του Cavus Mehmed.
O Άγιος Νικόλαος είχε 43 νοικοκυριά και ήταν τιμάριο του Yusuf γιου του Benli.
Ο Πολύγυρος είχε 49 νοικοκυριά και ήταν τιμάριο του Hüsni Çelebi.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου