Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Το Οθωμανικό Αρχείο στα Δουμπιά

Ταπί/Tapu 1887

Απόδειξη/makbuz 1907

Χοτζέτι του καδή της Παζαρούδας (ναχιγιές Παζαργκιάχ) σχετικό με το βακούφι του Μεχμέτ πασά (Mehmed paşa'nın vakfı 1861)


Απόδειξη τράπεζας / Ziraat bankasinin senedi 1899 Mürur tezkeresi /Διαβατήριο-άδεια μετακίνησης 1890 που χρησιμοποιούνταν από τουςταξιδιώτες τόσο για τοπικές όσο και για μεγαλύτερες μετακινήσεις, όπως π.χ. προς Κωνσταντινούπολη. Το έεγραφο περιείχε πληροφορίες για την ταυτότητα, τον προορισμό και τον λόγο μετακίηνησης. Εκδιδόταν από τις τοπικές αρχέςΧοτζέτι σπιτιού Πιπερά 1864/ Evin hücceti
Değirmenin Hüccedi. Χοτζέτι νερόμυλου 1874

Χοτζέτια (Hüccet)
Χαρτόσημα .Pul

Έγγραφο 1866
Συναλλαγματική Αγροτικής τράπεζας/ Ziraat bankasi senet

Αποδείξεις φόρων/Bedel


Άδεια εμπορίας ψαριών.Balık tıcaretΦύλλα στρατιωτικού φυλλαδίου νεοσυλλέκτου στον οθωμανικό στρατό
Asker maaş cüzdanı


Απόδειξη 1890
Nüfus tezkeresi/Πιστοποιητικό πληθυσμού 1907


Tapu. Ταπί /Τίτλος ιδιοκτησίας 1866

Ταπί / Tapu 1897

Ταπί / tapu 1887

bekçinin tayını. Διορισμός αγρoφύλακα

Απόδειξη φόρου δεκάτης 1883/ösr
vergisi makbuzu

Έγγραφο 1887

Απόδειξη φόρου 1887

Αğnam vergisi


Έγγραφο .Belge.Evrak 1873


Χοτζέτι 1874
ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ
Το Οθωμανικό αρχείο Δουμπιών Χαλκιδικής περιλαμβάνει 1300 οθωμανικά έγγραφα, που χρονολογούνται από το 1850 έως το 1912. Πρόκειται για συνηθισμένου τύπου έγγραφα, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούν λιθογραφημένες φόρμες, όπου συμπληρώνονται τα διάφορα στοιχεία, αυτά είναι κατά κύριο λόγο πιστοποιητικά πληθυσμού (nüfus tezkeresi), ταπιά (tapu), χοτζέτια (hüccet), αποδείξεις φόρων (tezkere-makbuz), συναλλαγματικές (senet) και άλλα δικαιοπρακτικά έγγραφα που διαφωτίζουν την καθημερινή ζωή των ραγιάδων και τις σχέσεις τους με το οθωμανικό κράτος. Παρόλο τον τοπικό χαρακτήρα και το μικρό μέγεθος του αρχείου οι μελετητές της οθωμανικής ιστορίας μπορούν να έχουν την εικόνα ενός ολοκληρωμένου συνόλου εγγράφων μιας μικρής κοινωνίας όπως ήταν τα Δουμπιά στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

DOUMBIA OSMANLI ARŞİVİ

DOUMBIA CHALKIDIKIS OTTOMAN ARCHIVE

THE OTTOMAN ARCHIVE OF DOUMBIA CONTAINS 1150 OTTOMAN DOCUMENTS DATED FROM 1850 TO 1912. ALL OF THEM WERE FOUND IN THE VILLAGE AS PARTS OF FAMILY ARCHIVES. THE MOST COΜMON KIND OF THEM HAS TO DO WITH "TAPU" AND TAX RECEIPTS.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου