Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Αγωνιστές 1821 από τον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής

 

Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν με καθαρό συνειδότι ότι ο κύριος Δημήτριος Στεριανού εκ του χωρίου Άγιος Νικόλαος της Μακεδονίας άμα ήρχισεν η σάλπιξ της ιεράς ελευθερίας της Ελλάδας αδράξας τα όπλα κατά των πολεμίων εκινήθη εις το ιερόν στάδιον του ιερού αγώνος εις τα 1821 ευρέθην εις την μάχην της Κασσάνδρας της Μακεδονίας και κατατρεχθείς από εκεί επεράσαμε εις το ελεύθερον μέρος της Ελλάδος εις τα 1822 ευρέθην εις την μάχην του Ευρίπου εις Βρυσάκια, εις τα 1823 ευρέθην εις την μάχην των Τρικέρων κατά του Μαχμούτ πασά, εις τα 1824 ευρέθην εις την φύλαξιν των Ψαρών όστις και επληγώθη εις τον δεξιόν πόδα εις το ίδιον έτος ευρέθην εις την φύλαξιν της Ύδρας εις τα 1825 ευρέθην εις Νεόκαστρον και Σχοινόλακκα κατά του Ιμπραήμ πασά εις το ίδιον έτος ευρέθην εκ δευτέρου εις την φύλαξιν της Ύδρας, εις τα 1826 ευρέθην εις την μάχην της Αταλάντης κατά του Μουστάμπεη, εις τα 1827 ευρέθην εις την μάχην των Τρικέρων κατά του Νούρκα Σεβρανή, εις τα 1828 ευρέθην εις τον διοργανισμόν του Καποδίστρια εις Μέγαρα διοργανισθείς εις την εβδόμην χιλιαρχίαν του μακαρίτου Καρατάσου με βαθμόν δεκανεύς και μετά την διάλυσην  των χιλιαρχιών διοργανισθείς εις Ναύπακτον  εις τον 14ον τάγμα του ταγματάρχου Δημητρίου Τσάμη Καρατάσου και μετά την διάλυσιν των ταγμάτων και τον ερχομόν της Α.Μ. του βασιλέως διοργανισθείς εις τα ελαφρά τάγματα της οροφυλακής υπό τον Θεοδωράκην Γρίβα ομοίως ευρέθην και εις διαφόρους μάχας. Εις όλον αυτό το διάστημα έδειξε μεγάλη γεναιότητα και πατριωτικόν ζήλον εις τας διαταγάς των ανωτέρων του, διό του δίδεται το παρόν πιστοποιητικόν δια να του χρησιμεύσει όθεν ανήκει

Εν Αταλάντη τη 22 Μαρτίου του 1843

 

Κ. ΤΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

Κ. ΜΠΙΝΟΣ

ΑΝ. ΧΙΜΕΥΤΟΣ

ΑΘ. ΒΛΑΧΟΜΙΧΑΛΗΣ

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου