Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Απογραφή Μακεδονίας 18821881/1882 Selanik Sancağı'nın Nüfus Sayımı / Ottoman census.

Στα πλαίσια του φορολογικού προγραμματισμού του το οθωμανικό κράτος κυρίως στα τελευταία χρόνια της αυτοκρατορίας προέβη στην απογραφή του πληθυσμού προκειμένου να διαπιστώσει τις οικονομικές του δυνατότητες. Η πρώτη οργανωμένη απογραφή πληθυσμού έγινε από τον σουλτάνο Mahmud II μεταξύ των ετών 1830-1838 και περιέλαβε δέκα εγιαλέτια. Στη συγκεκριμένη απογραφή καταγράφηκε μόνο ο ανδρικός πληθυσμός. Στις επόμενες απογραφές μετά το τανζιμάτ, γινόταν απογραφή του συνολικού πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών. Τα αποτελέσματα της απογραφής του 1881/82 στο σαντζάκι της Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε παρακάτω.
Το 1881 το σαντζάκι της Θεσσαλονίκης αποτελούνταν από τους εξής καζάδες: Θεσσαλονίκης (Selanik), Κατερίνης (Κatrin), Κασσάνδρας (Kesendire), Δοϊράνης (Toyran), Βέροιας (Karaferye), Στρώμνιτσας (Usturumca), Κιοπρουλού (Köprülü), Λαγκαδά (Langaza), Γευγελής (Gevgili), Αγίου Όρους (Aynaroz), Γυναικόκαστρου (Avret Hisar), Βοδενών-Έδεσσας (Vodine), Yenice.
Στον καζά της Κασσάνδρας καταγράφηκαν 14361 γυναίκες και 16006 άνδρες χριστιανοί, 2482 άνδρες και 1856 γυναίκες μουσουλμάνοι. Σύνολο 34836 κάτοικοι.
Στον καζά του Αγίου Όρους καταγράφηκαν 4195 Έλληνες, 2251 Σλάβοι και 57 μουσουλμάνοι.
Ο καζάς Λαγκαδά είχε πληθυσμό 50707 κατοίκους.
Ο καζάς Κατερίνης 24092 κατοίκους.
Ο καζάς Βέροιας 25034 κατοίκους.
Ο καζάς Γυναικόκαστρου (Aβρέτχισάρ-Κιλκίς) 40929 κατοίκους.
Ο καζάς Δοϊράνης 27170 κατοίκους.
Ο καζάς Έδεσσας 33113 κατοίκους.
Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει την απογραφή του 1881/3 εμπλουτισμένη με στοιχεία της απογραφής του 1893 
 
πηγή D.Panzac, Population et sante dans l'empire ottoman.1996


Nüfus tezkeresi
Πιστοποιητικό απογραφής πληθυσμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου