Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΑ-ΜΑΝΤΕΜΟΧΩΡΙΑ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΥΣΙΑ 1831

SİDREKAPSİ MADENİ'ΝİΝ KÖYLERİ

'Αλλο ένα ιστορικό τεκμήριο για τα χωριά του μεταλλείου Σιδηροκαυσίων αποτελεί ο παραπάνω κατάλογος από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας.
Χρονολογείται το 1831 και περιλαμβάνει φορολογικές υποχρεώσεις των χωριών
Ιερισσός, Ίσβορος-Izvor (Στρατονίκη), Αρναούτ Κιοΐ-Arnavut Köy (Χωρούδα), Γενί Κιοΐ Yeni Köy (Νεοχώρι)
Μόδι, Καζαντζή Μαχαλέ (Στάγειρα), Βαρβάρα, Ρεβενίκια (Μεγάλη Παναγία)
Λιαρίγκοβα (Αρναία)
Η φορολογία γίνεται σύμφωνα με την παραγωγή ορισμένων αγροτικών προϊόντων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου