Κυριακή 10 Ιουλίου 2011

ΔΟΥΜΠΙΑ 1568


Στο οθωμανικό τεφτέρι απογραφής του 1568 ΤΤ 723 που βρίσκεται στο Başbakanlık Arşivi της Κωνσταντινούπολης υπάρχουν τα ονόματα των ενηλίκων ανδρών και των γυναικών χηρών που ζούσαν τότε στα χωριά της Χαλκιδικής από σλαβική μετάφραση παρουσιάζουμε τα ονόματα των Δουμπιών. Υπήρχαν τότε στα Δουμπιά περίπου 88 νοικοκυριά 44 άγαμοι ενήλικες και 7 χήρες

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
Μαυρουδής Κοσμά, Νάκος Κοσμά, Γιώργος Κοσμά, Μίχος Δήμου, Θανάσης Γιώργου, Δημήτρης Θανάση, Γιώργος Θανάση, Γιοβάνης Θανάση, Νικόλας Θανάση, Θανάσης Μακρή, Γιώργος Σταμάτη, Στεριανός Γιώργου, Μανόλης Κύρκου, Νικόλας Δήμου, Μάτκος? Δήμου, Γέρκος Δήμου, Νέστορας Στάμου, Νικόλας Σταμάτη, Σταμάτης Μποζίκη?, Νικόλας Ραντοσλάβ?, Δήμος Χαλκιά?, Γιώργος Χάνκα?, Γιοβάνης Στάμου, Δίνος Νικόλα?, Κύρκος Νικόλα, Γιάννης Νικόλα, Γιάγκος Νέστορα, Νικόλας Νέστορα, Ανδρωνάς Σταμάτη, Σταύρος Κώστα, Δήμος Στάλη?, Γιοβάνης Στάμου, Μπέλος Γιάννη, Βασίλης Μίχου, Σταυρινός Σταμάτη, Γιάννης Σταυρινού, Σοφιανός Σταυρινού, Δημήτρης Σταυρινού, Στογιάννος Δημήτρη, Νικόλας Χαλκιά, Γιάγκος Νικόλα, Βασίλης Νικόλα, Θεόδωρος Νικόλα, Γιοβάνης Κύρκου, Κύρκος Γιώργου, Γιώργος Κύρκου, Στογιάννος Κύρκου, Στάμος Νικόλα, Κύρκος Νικόλα, Παναγιώτης Βλάχος, Σταμάτης Σταυρινού, Δούκας Ξένος, Γιώργος Στάθη?, Γιάννης Αργύρη, Κύρκος Γιοβάνη, Σταμάτης Παναγιώτη, Μιχάλης Παναγιώτη?, Γιάννης Νοβάκ?, Γκόγκος Νοβάκ?, Θόδωρος Νοβάκ?, Γιάννης Γκογκότση, Νικόλας Βάρδα?, Μπογδάνος Μίχου, Γιάννης Μίχου, Θανάσης Νικόλα, Στάμος Νικόλα, Γιάννης Ξένος, Λέκας Ξένος, Θόδωρος Κύρκου, Γιάννης Δημήτρη?, Θόδωρος Γιάννη, Νικόλας Γιοβάννη, Θόδωρος Δήμου, Γιάννης Δήμου, Γιώργος Πέιου, Θόδωρος Ηλία, Στάμος Κύρου, Μίχος Γιάννη, Γιώργος Μίχου, Ράικος Δήμου, Αποστόλης Γιάννη, Γιάγκος Γιώργου, Κύρκος Γιώργου, Δήμος Μπέγκος?, Νικόλας Σταμάτη, Στέφανος Θεοδώρου, Αλέξης Ξένος, Βασίλης Νάνου, Δήμος Νικόλα. 

ΑΓΑΜΟΙ   
Μαυρουδής Θανάση, Σταμάτης Γιώργου, Χρήστος Κύρκου, Κύρκος Σταμάτη, Στογιάννης Χαλκιά, Γιάννης Νέστορα, Νικόλας Σταυρινού, Γιώργος Κύρκου, Γέρκος Νικόλα, Φίλιππος βλάχος, Μίχος Νικόλα, Γιάννης Μίλε, Δήμος Γιάννη, Στάμος Κύρκου, Θόδωρος Γκογκότση, Στέφανος Κώστα

ΧΗΡΕΣ
Χήρα του Σταμάτη, χήρα του Ράφτη, Μάρω, Μαλόνα, χήρα Γεράκη, Ειρήνη, χήρα του Αργύρη


Πέραν της συγκίνησης που προκαλούν τα ονόματα των προγόνων μας πριν 450 χρόνια, αξιοθαύμαστο παραμένει το γεγονός ότι ορισμένοι από τους παραπάνω έδωσαν τα ονόματα τους καθώς φαίνεται σε τοποθεσίες των Δουμπιών.
Ας θυμηθούμε τον Λέκκα, του Χαλκιά τον λάκκο και την Ξένη Ράχη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου