Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Oı Έλληνες πειρατές του Αγίου Όρους

Το Άγιο Όρος διαχρονικά αποτελούσε δέλεαρ κ εύκολη λεία για κάθε "πειρατή" Έλληνα κ ξένο. Το παρακάτω έγγραφο παρουσιάζει μια διττή πτυχή αυτών των καταστάσεων πειρατείας την εποχή της Ελληνικής επανάστασης, όταν τα περισσότερα μοναστήρια υπέφεραν από λειψανδρία λόγω του επαναστατικού κινήματος της Χαλκιδικής και της διαφυγής των μοναχών με τα κειμήλια στη νότια Ελλάδα.  Μακεδόνες οπλαρχηγοί ζητούν ως αντάλλαγμα για την απαλλαγή του Όρους από άλλους Έλληνες πλιατσικολόγους 50.000 γρόσια.  

πηγη ΓΑΚ
Μετά τας ταπεινάς μας προσκυνήσεις, επειδή χθες σας ήλθαν μερικοί Έλληνες εις τας Καργιάς μη όντες ημείς οι Καπεταναίοι έκαμαν τα όσα ημπόρεσαν. Λοιπόν ερχόμενοι εμείς τους εμποδίσαμεν από ότι ήθελαν κάμουν, λοιπόν δια τούτο σας ειδοποιούμεν ότι να μας στείλετε 50000 γρόσια, δια ταις οποίαις σας έχομεν διωρίαν έως αύριον το πουρνό κ προσμένομεν την απόκρισήν σας και κάμετε συλλογήν καλήν όπου να μη νομίζετε ότι ήμεθα σαν τους άλλους αλλά ήμεθα αυτοί ως καθώς θέλετε μας γνωρίσει. Και προσμένομεν την απόκρισήν το πουρνό δίχως άλλο. Εκτός τούτων είναι και τις καπετάν Στεριανός Τζάκαλος λεγόμενος ούτινος τα κακά εστάθησαν κ πλέονα κ αφορητότερα. Ομοίος και τις έτερος Γεράκης λεγόμενος όστις κ ήδη κατ' αυτάς τας ημέρας ευρίσκεται ενταύθα προς το δυτικόν μέρος τούτου του τόπου εις νησίον Αμολιανήν λεγόμενον κ εξερχόμενος κ περιερχόμενος απεργάζεται τα μύρια έχων μάλιστα ήδη και την Σκήτην της Αγίας Άννης αυτήν έτι μόνην σωζομένην, έχων αυτήν πολιορκημένην
 υπογραφές καπετανέων
 
Κ. Μπίνος, Κ. Δουμπιώτης, Ν. Δουμπιώτης, Άγγελος Συκιώτης, Μ. Λιακόπουλος, Αποστολάρας,
Αν. Χιμευτός, Στ. Μαρίνος, Λιάπης, Αθανάσιος, Γεώργιος, Κων/νος, Συμεών       
 
σχετική ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου