Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Απογραφή Μακεδονίας 1831/8


Ο κατάλογος αφορά στα αποτελέσματα της πρώτης επίσημης απογραφής του οθωμανικού κράτους που ξεκίνησε το 1831 και ολοκληρώθηκε το 1838. Περιλαμβάνεται  μόνο ο ανδρικός πληθυσμός.

Προέρχεται από το άρθρο του D. Panzac, La population de la Macedoine au XIX siecle (1820-1912). Population et sante dans l’Empireottoman (XVIIIe - XXe siecles), Istanbul 1996

Το εντυπωσιακότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη του καταλόγου είναι ο ελάχιστος αριθμός κατοίκων της Κασσάνδρας (Kessendire). Διαπιστώνουμε λοιπόν πως το 1831 η χερσόνησος είχε υποστεί σημαντική μείωση του πληθυσμού λόγω της επανάστασης του 1821, καθώς καταγράφονται μόνο 462 άρρενες κάτοικοι, αν προσθέσουμε άλλες τόσες περίπου γυναίκες, τότε ο πληθυσμός της Κασσάνδρας δεν θα ξεπερνούσε τους 1000 κατοίκους.

Στο Άγιον Όρος (Eyneroz) καταγράφονται 951 κάτοικοι, σε αυτούς θα πρέπει να ανήκουν και κάποιοι πρόσφυγες από τα χωριά της Χαλκιδικής, οι οποίοι παρέμεναν εκεί από το 1821 .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου